صدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مدظله العالی
51 بازدید
محل نشر: تبسم بیداری
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پس از آن که حضرت امام خمینی (ره) پایه‏های انقلاب اسلامی را در اعلامیه سیاسی اردیبهشت 1323ش، بناء نهاد. در اعلامیه ای سال 1327ش، مخالفت با تشکیل دولت صهیونیستی در فلسطین اشغالی، نهضت خویش را جهانی کرد. دشمنان اسلام تلاش نمودند با استفاده از ابزارهای مختلف همچون، تهدید، زندان، تبعید و... مانع پیروزی انقلاب اسلامی در ایران گردند. اما از آن جایی که همه مردم خواهان تأسیس حکومت اسلامی بودند، تمام توطئه ها و ترفند های دشمنان اسلام بی نتیجه ماند. سرانجام نهضت اسلامی به ثمر رسید، در22بهمن سال 1357، اولین حکومت اسلامی معاصر، تحت رهیری امام خمینی (ره) در ایران پایه گذاری شد. بعد از تأسیس حکومت اسلامی، امام خمینی(ره) به عنوان سمبل ارزش های انقلاب اسلامی، بر اساس جهان شمول بودن دین اسلام، صدور انقلاب را از ضروریات بقاء وجهانی شدن نهضت اسلامی برشمردند. از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، مفهوم صدور انقلاب اسلامی شناخت ارزش‏هاى انقلاب اسلامی و رساندن آن به گوش تمامی بشریت، خصوصا جهان اسلام، و جلب توجه مسلمانان به اسلام و قوانین اسلامی بود. این هدف با استفاده از ابزار فرهنگی همچون : اخلاق اسلامی , تبلیغ دین ؛ ایجاد وحفظ وحدت، ساده زیستی، اجتناب از غرور و... قابل تحقق می باشد. امروز می بینیم که انقلاب اسلامی بر اساس عمل به رهنمود های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، در کل جهان صادر شده است و محقق شدن بیداری اسلامی در کشور های اسلامی، یکی از برکات و نتایج عملی، ایده صدور انقلاب اسلامی می باشد.