امام خمینی(ره) و حمایت از ملت افغانستان
63 بازدید
محل نشر: تبسم بیداری
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران به حیث دو کشور همسایه، به اندازه تاریخ دارای اشتراکات تاریخی و فرهنگی می باشد. هم زمان با آغاز انقلاب اسلامی در ایران به رهبری امام خمینی (ره) اندیشه های پیامبر گونه حضرت امام (ره) به سرعت وارد افغانستان شد. پیروزی انقلاب اسلامی موجی از شادی در میان جامعه ی اسلامی افغانستان ایجاد کرد. فصل تازه از هم سویی و هم کاری میان جریان های اسلامی اهل تشیع و اهل تسنن شکل گرفت. اگرچه دشمنان دوملت تلاش داشتند، مانع تأثیر پذیری مردم افغانستان از اندیشه های امام خمینی (ره) شوند، اما امام خمینی (ره) به حمایت های گوناگون از ملت افغانستان ادامه دادند. ایشان به صراحت اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی را محکوم نموده، پیوسته مقاومت ملت مسلمان افغانستان را مورد تمجید قرار می دادند. موضع گیری های صریح امام خمینی (ره) در حمایت از جهاد مردم افغانستان باعث شد که ملت و مجاهدان افغانستان امام خمینی (ره) را به عنوان رهبر دینی، فرهنگی و فکری خود پذیرا شوند. افکار هدایت گرانه حضرت امام (ره) باعث شد تا مسیر تحولات افغانستان با انقلاب اسلامی همسو شده و هر دو، راه مبارزه با کفر و ستم را در پیش گیرند. امروز، همان نصیحت های پدرانه را در بیانات و دیدگاه های مقام معظم رهبری حضرت آیة الله خامنه ای در مورد افغانستان می توان مشاهده نمود. این حمایت های فرهنگ ساز، اکنون نیز همچون گذشته، مورد تکریم و احترام ملت و رهبران دینی، جهادی، فرهنگی و سیاسی افغانستان قرار دارد.